YASAL UYARI
Burada gösterilmekte olan taşkın tehlike ve risk haritaları ile su yükseklik ve hız değerleri üç farklı olasılık (düşük, orta ve yüksek) için mevcut istasyonlarda ölçülmüş veya çeşitli istatistiksel yöntemlerle oluşturulmuş sentetik meteorolojik ve hidrolojik verilerin kullanılması ile havza bazında oluşturulmuş olan hidrolik modellerin nümerik yöntemler ile bilgisayar ortamında çözülmesi ile hesaplanmıştır ve gerçek hayatta oluşabilecek taşkın afetlerinde ortaya çıkabilecek durumların alt veya üst sınırlarını göstermemektedir.
Burada gösterilmekte olan taşkın tehlike ve risk haritaları ile su yükseklik ve hız değerleri örnek niteliğindedir ve farklı sıklıklarda oluşabilecek hadiselerin yaratabileceği durumlara dikkat çekmek amaçlıdır.
Bu bakımdan burada verilmiş olan bilgilerin varlığından ya da yokluğundan veya doğrudan ya da dolaylı kullanımından ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

       
Bu uyarıyı tekrar gösterme.

Yaklaş
Alan ile
Yaklaş
Odaklan
Uzaklaş
Alan ile
Uzaklaş
Temel Araçlar

Uzaklık
Ölç
Alan
Ölç
Ölçüm Araçları

Noktaya
Git
Çıktı Al
Ek Araçlar

Ekranı
Temizle
Bilgi

Altlık
Altlık Haritalar

KML
Yükle
Dosya
Seçim

Adres
Bul
Yükseklik
Bul
Profil
Çıkart
Çizim Aracı
Temel Araçlar
Hızlı Menü :
  • Katmanlar
Açık Katmanlar